Wat zijn Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)?

ZEER GIFTIGE CHEMISCHE VERBINDINGEN. Vrijgekomen van alledaagse verontreinigende stoffen zoals het verbranden van hout, kolen, diesel en afval, industriële activiteiten, uitlaatgassen en sigarettenrook.

 

--------- terug naar kennisbank -------